Voorwoord

Een persoonlijk pensioen graag 

Vijftien jaar voor pensioendatum een (voorlopige) keuze maken.
Van het komende kabinet wordt een grondige hervorming van het pensioenstelsel verwacht. De maatschappelijke ontwikkelingen maken het huidige stelsel namelijk te duur. De levensverwachting stijgt, waardoor werknemers later met pensioen gaan. Tegelijk neemt de behoefte aan flexibiliteit en transparantie toe. Ook omdat werknemers niet meer hun hele leven lang bij één werkgever werken. 
Hoe dat nieuwe pensioenstelsel er precies uit zal gaan zien, weten we nog niet. Maar duidelijk is wel pensioen persoonlijker wordt. Dat bleek onlangs onder andere uit de krantenberichten naar aanleiding van het bezoek van de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER) aan de informateur.

De uitgangspunten van dat advies volgens verschillende media: iedereen een eigen pensioenspaarpot. En pas zekerheid over de hoogte van de oudedagsuitkering als de pensioendatum in zicht is, afhankelijk van een positief of negatief beleggingsresultaat. 

In de praktijk zien we bij Nationale-Nederlanden dat de vraag naar persoonlijker pensioen luider wordt. Daarnaast is er voor de DC-regeling een stijgende interesse mede gezien de kosten en de huidige lage rente. 
Werknemers op hun beurt geven de voorkeur aan een eigen pensioenpot, blijkt uit onderzoek. Ze willen daarvoor een regeling die individuele keuzes mogelijk maakt. Bijvoorbeeld over de zekerheid van de uitkeringen straks en de beleggingsrisico’s. Zo sluit het pensioen beter aan op de persoonlijke wensen van werknemers rond het inkomen voor later.

Om als werkgever en werknemer de goede keuzes te maken is de juiste informatie cruciaal. Nationale-Nederlanden helpt door het delen van kennis en ervaring. Over de effectieve pensioencommunicatie met jonge werknemers bijvoorbeeld. Een groep die de post niet altijd meer openmaakt, maar wel in actie komt als relevante informatie wordt aangeboden in een app.

In ons productaanbod en onze dienstverlening houden we hier ook rekening mee. Denk bijvoorbeeld aan productfeatures zoals de eigen verdeling binnen Essentie Pensioen (NN PPI) en Bewust Pensioen (verzekerd DC). Daarbij kan de werknemer zelf bepalen hoe de premie wordt ingezet in de fondsen die wij ter beschikking stellen. Bovendien is de deelnemer vrij om de eigen verdeling af te wisselen met LifeCycle beleggen. Ook de opties ‘Pensioenclick’ van Bewust Pensioen en ‘aanvullend Pensioen’ van Bewust Pensioen en Essentie Pensioen spelen in op een persoonlijkere invulling. Daarnaast hebben we onze dienstverlening ingericht op een persoonlijker pensioen: denk daarbij aan de Pensioen Ophelder Service, de Pensioen Hulp en de speciale website voor vrouwen: pensioenistedoen.nl

Voor werkgevers is het van belang om regelmatig  te kijken of de pensioenregeling nog aansluit bij de wensen van het bedrijf en van de werknemers. Want één ding is duidelijk, het pensioenstelsel gaat veranderen. En daarover gaan wij graag het persoonlijk gesprek aan met werkgevers, deelnemers én adviseurs!

Tom Haaring

Directeur Commercie Nationale‑Nederlanden Pensioen

Mail uw vraag