De beleggingsmix
van Peter (35)

Dit is Peter. Zijn werkgever betaalt pensioenpremie aan Nationale-Nederlanden. Een deel van de pensioenpremie wordt voor Peter belegd in verschillende beleggingsfondsen. Het totaal aan zijn beleggingen heet een beleggingsmix. Hieronder de beleggingsmix van Peter door de jaren heen.

Opbouw van de pensioenpremie

Wij proberen voor Peter een zo goed mogelijk pensioen te realiseren. De premie die wij hiervoor ontvangen, gaat voor een deel zijn beleggingsmix in. Ook wordt een deel gebruikt voor kosten en een deel voor risicoverzekeringen (bijvoorbeeld als Peter overlijdt, krijgen zijn vrouw en kinderen nabestaandenpensioen).

Inzetten op resultaat

Peter is nog jong. Zijn beleggingsmix is daarom risicovoller dan wanneer hij ouder is. Zo is de kans op goed resultaat zo groot mogelijk. Ook is er nog genoeg tijd om eventuele tegenvallers goed te maken.

90%

10%

Peter bepaalt voor een deel zelf hoe belegd wordt voor zijn pensioen. Door zijn keuzes door te geven via zijn persoonlijke pensioenpagina mijn.nn.nl​​​

Risicoprofielvragenlijst

Met de risicoprofielvragenlijst beantwoordt Peter vragen over zijn risicobereidheid. Heeft hij de vragenlijst ingevuld, dan beleggen we volgens zijn persoonlijke profiel (neutraal, offensief of defensief). De vragenlijst vindt hij op zijn pensioenpagina mijn.nn.nl. Het risicoprofiel bepaalt mede hoe zijn beleggingsmix eruit ziet (meer of minder risicovolle beleggingen).

Peter (53) heeft
een extra keuze

Vast pensioen
​​​​​​​(voorlopig)

60%

40%

Zijn beleggingsrisico wordt volgens het bestaande risicoprofiel afgebouwd.​​​​​​​

Variabel pensioen
​​​​​​​​​​​​​​(voorlopig)

61%

39%

Zijn beleggingsrisico wordt langzamer afgebouwd omdat Peter na zijn pensioendatum met (een deel van) zijn pensioenkapitaal blijft beleggen.

Peter kan zijn keuze doorgeven via zijn persoonlijke pensioenpagina op mijn.nn.nl

Peter (68) ​​​​​​​gaat met pensioen

Vlak voor hij met pensioen gaat ziet zijn beleggingsmix er zo uit: 

Vast pensioen

20%

80%

Variabel pensioen

35%

65%

Peter krijgt zijn pensioen levenslang uitgekeerd. ​​​​​​​Elke maand.

​​​​​€

​​​​​€

​​​​​€

Aankopen vast pensioen

Een vast pensioen koopt Peter aan met zijn totale opgebouwde pensioenkapitaal. Met een vast pensioen weet Peter zeker dat hij elke maand hetzelfde bedrag ontvangt tot zijn overlijden.

​​​​​€

​​​​​€

​​​​​€

Aankopen variabel pensioen

Heeft Peter gekozen voor variabel? Dan blijft een deel van het pensioenkapitaal belegd en wordt ieder jaar opnieuw pensioen aangekocht. Met een variabel pensioen is de (maandelijkse) uitkering ieder jaar anders. Vanaf zijn 85e is de uitkering vast. De uitkering is mede afhankelijk van hoe het pensioenkapitaal gerendeerd heeft.

Peter heeft alles geregeld en geniet van zijn pensioen.

Ga voor meer informatie over vast en variabel pensioen naar nn.nl/actiefpensioen

Mail uw vraag

Opbouw van de beleggingsmix

De aandelen worden belegd in het NN First Class Return Fund, een mix van risicovollere categorieën.
​​​​​​​

NN First Class Return Fund

De vastrentende beleggingen bestaan uit drie verschillende NN Liability Matching Funds met ieder een eigen rentegevoeligheids profiel.

NN Liability Matching Fund (M)

NN Liability Matching Fund (L)

NN Liability Matching Fund (XL)