Specialist aan het woord

Iedere werknemer zijn eigen pensioen

Werknemers willen en kunnen steeds meer beslissingen nemen over hun eigen pensioen. Toch vallen die keuzes niet iedereen even gemakkelijk, weet senior research manager Martin Rougoor van Nationale-Nederlanden. ‘Met kennis uit de gedragswetenschap maken wij kiezen inzichtelijk.’ 

Pensioen wordt in de toekomst steeds individueler

Dat blijkt ook uit de recent gepresenteerde plannen van het kabinet. Nationale-Nederlanden staat positief tegenover individualisering, waarbij deelnemers steeds meer keuzes zelf kunnen maken. Uitdagingen zijn er ook, het pensioenbewustzijn van veel werknemers is laag. ‘Nog steeds denken veel werknemers dat de werkgever of de overheid hun pensioen wel regelt.’ Daarnaast tonen onderzoeken aan dat de manier waarop keuzes worden voorgelegd grote invloed heeft op keuzes die mensen maken. ‘Zo hebben mensen de voorkeur voor de status quo, waardoor er vaak helemaal geen keuze wordt gemaakt’ weet Martin. ‘Mensen hebben over het algemeen een aversie tegen risico nemen, waardoor men ook niet graag risico neemt in de opbouwfase van het pensioen.’

Wijze van communiceren

Binnen Nationale-Nederlanden Pensioen kijken wij nu naar onze wijze van communiceren. Op basis van gedragswetenschap (behavioral economics) ontwikkelen we een programma gericht op het gebalanceerd brengen van een boodschap in bijvoorbeeld een e-mail. We kijken naar hoe klanten een besluit nemen bij onzekerheid over opbrengsten en kosten nu en later. Daarnaar besteden we veel aandacht aan de manier waarop we keuzes voorleggen. Ons doel is dat werknemers de informatie zoveel mogelijk lezen en afwegen, en niet voortijdig afhaken.  Hoe beter wij hierin slagen, des te beter kan de werknemer een weloverwogen keuze maken.

Levensfase

Nationale-Nederlanden stemt de informatie ook af op de levensfase van een werknemer. Martin: ‘Wanneer het pensioen dichterbij komt, vinden de meeste mensen het minder moeilijk keuzes te maken. De urgentie en relevantie zijn groter op dat moment.’ Het is belangrijk dat ook jongere werknemers aan de slag gaan met hun pensioen. ‘Juist deze groep wil graag zelf meer invloed hebben op hun pensioen en snapt heel goed dat ze zelf dingen moeten regelen’, aldus Martin.

Zelf regelen

Martin vervolgt: ‘Zo hoorde ik recent in een onderzoek naar de beweegredenen om pensioen af te kopen, dat de jonge werknemer het liever zelf regelt. Dit is volgens ons een goede ontwikkeling omdat jonge werknemers dan meer betrokken zijn. Of de toevoeging dat de werknemer het wilde gaan beleggen in Bitcoins wenselijk is, is een tweede. Daarom denken wij als verzekeraar goed na welke opties we willen voorleggen. Je moet jonge werknemers niet vragen: ‘Wil je doorbeleggen?’ Wel kun je zeggen: ‘Wil je een product waarbij een deel van je loonsverhogingen in je pensioenpot gaat?’ Een aanpak die ook werkt om beleggingskeuzes inzichtelijk te maken, legt Martin uit. ‘Dan vragen we: ‘Vind je het goed als 10 procent van je pensioenpremie duurzaam wordt belegd?’ Geen keuze voor de lange termijn, maar beslissingen die in het hier en nu spelen. Zo merken werknemers dat ze zelf invloed kunnen uitoefenen op hun pensioen. Dat maakt dat ze in actie komen voor een goed inkomen voor later.’

Martin Rougoor 

Senior research manager
​​​​​​​van Nationale-Nederlanden

Heeft u vragen over dit artikel? ​​​​​​​Neem dan contact met ons op.

Martin Rougoor 

Senior research manager
​​​​​​​van Nationale-Nederlanden

Mail uw vraag