Keuzestress

Nederlanders krijgen steeds meer invloed op hun pensioen. Veel pensioenregelingen laten de werknemer kiezen.

Bijvoorbeeld waarin hij belegt. Of op welk moment de pensioenuitkering start. Precies wat we willen, zo blijkt uit onderzoek.(1) Nederlanders willen een eigen pensioenpot, binnen een regeling die individuele keuzes mogelijk maakt. Bijvoorbeeld over de zekerheid van de uitkeringen straks en de beleggingsrisico’s. Pensioen sluit zo beter aan op de persoonlijke wensen rond het inkomen voor later.

Maar die uitgebreide keuze brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee. Niet iedereen neemt of is in staat die verantwoordelijkheid te nemen. Sterker, in de praktijk doet een groot deel van uw werknemers weinig tot niets voor zijn pensioen. Alle keuzemogelijkheden van de regeling ten spijt.   Soms omdat de werknemer denkt dat het allemaal al goed geregeld is. Ook omdat pensioen nog ver weg is: met de stijgende levensverwachting gaat de AOW-leeftijd steeds verder omhoog (in 2022 naar 67 jaar en drie maanden). Meestal komen mensen niet in actie omdat ze de consequenties van hun keuzes niet overzien. Keuzestress dus. Dat is jammer, óók voor u als werkgever. Over het algemeen zijn mensen gelukkiger als ze inzicht hebben in hun situatie nu en straks, en daar ook invloed op kunnen uitoefenen. Bijvoorbeeld door eerder te stoppen met - full time - werken. Of om juist langer door te werken. 

Voor de werkgever is het dus belangrijk om werknemers te informeren over de mogelijkheden. Want het pensioen is dan wel voor later, de werknemer moet nú beslissingen nemen. Nationale-Nederlanden helpt daarbij. Bijvoorbeeld door een handige app die werknemers inzicht geeft in het pensioen straks. En door de begeleiding van werknemers in de aanloop naar hun pensioen door een Pensioen Coach. De resultaten zijn veelbelovend. Met de juiste - relevante - informatie vermindert de keuzestress. Werknemers komen in beweging en maken weloverwogen keuzes rond hun pensioen.

Meer over deze ontwikkelingen leest u in dit magazine.

Tom Haaring

Directeur Commercie Pensioen Nationale-Nederlanden

(1) Bron: Pensioenen: solidariteit en keuzevrijheid, Sociaal en Cultureel Planbureau

Wat vindt u van deze Pensioenpijler? Geef hier uw mening.

Wat vond u van deze uitgave?