Mieke van Westing

strateeg bij
​​​​​​​Nationale-Nederlanden

Specialist aan het woord

Regeerakkoord: een goed pensioen voor iedereen 

Het nieuwe kabinet wil diverse pensioenhervormingen doorvoeren. Pensioen wordt nog persoonlijker en biedt meer keuze voor werknemers, zo laat het regeerakkoord zien. Lopende pensioencontracten kunnen vanaf 2020 worden gewijzigd om dat te bereiken, weet Mieke van Westing, strateeg van Nationale-Nederlanden.

Mieke van Westing

strateeg bij
​​​​​​​Nationale-Nederlanden

Het kabinet benadrukt in het regeerakkoord dat mensen een goed pensioen moeten kunnen opbouwen. ‘Goed nieuws,’ zegt Mieke. ‘Het nieuwe kabinet lijkt daarmee vast te houden aan de huidige fiscale ruimte in het pensioenstelsel.’ De plannen moeten nog wel worden goedgekeurd door de Tweede Kamer.

Einde aan de doorsneepremie

Een belangrijke verandering voor veel werkgevers bij pensioenfondsen is het afschaffen van de doorsneepremie. ‘Werknemers betalen straks een gelijk percentage aan premie, ongeacht hun leeftijd. Dit zal dan ook verandering brengen voor de contracten bij verzekeraars.’ zegt Mieke. Werkgevers moeten hun pensioencontracten aanpassen aan deze verandering. Wij helpen onze klanten daarbij. Mieke legt uit dat het invoeren van een gelijk percentage per leeftijd effect heeft op de hoogte van het pensioen van de werknemer. Welk effect, dat verschilt per persoon. Hoe de maatregelen er uit komen te zien, is nog onbekend. ‘Het is belangrijk dat de werkgever hen daar straks over informeert. Dat vergroot het pensioenbewustzijn. Met de juiste informatie over het inkomen voor later kunnen werknemers tijdig in actie komen.’

Individuele keuzes

De plannen van het nieuwe kabinet maken een persoonlijker pensioen mogelijk met meer ruimte voor individuele keuzes. Mieke: ‘Nationale Nederlanden is positief dat het kabinet dit initiatief neemt. De aangepaste pensioencontracten bieden ook werknemers bij pensioenfondsen straks de mogelijkheid om een persoonlijk pensioenvermogen op te bouwen. Risico’s die werknemers niet zelf kunnen dragen, zoals overlijden en arbeidsongeschiktheid, blijven collectief afgedekt.’ Nationale-Nederlanden biedt al een persoonlijk pensioenproduct: Bewust Pensioen. Minder enthousiast is ze over de collectieve buffers die het kabinet noemt in het regeerakkoord. Deze zijn bedoeld om risico tussen generaties te delen. ‘Het pensioenstelsel heeft behoefte aan eenvoud en de voorgestelde buffer ziet er erg complex uit. Juist transparantie is nodig om ons pensioenstelsel toekomstbestendig te maken.’

Daarnaast gaat het kabinet onderzoeken of en hoe het mogelijk is voor werknemers om op pensioendatum een deel van het pensioen ineens op te nemen. Zo kunnen ze zelf meer invulling geven aan hoe het inkomen voor later wordt besteed, legt Mieke uit. Bijvoorbeeld door met dit vermogen de hypotheek af te lossen.

Heeft u vragen over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Mail uw vraag