Samenwonen of juist uit elkaar?

Zorg dat uw werknemer het doorgeeft

Samenwonen, scheiden of van baan veranderen. Het zijn gebeurtenissen die het leven van een werknemer ingrijpend veranderen. En mogelijk ook zijn pensioen. U kunt ervoor zorgen dat uw werknemer op tijd in actie komt.

Pensioen is er niet alleen voor uw werknemer, maar ook voor zijn naasten. De partner en eventuele kinderen. Veranderingen in de persoonlijke situatie van de werknemer kunnen grote gevolgen hebben. Vooral veranderingen in de relatiesfeer zijn van belang. Denk aan samenwonen, of scheiden. Het is belangrijk dat werknemers zich bewust zijn van het effect van deze levensgebeurtenissen op hun pensioen. En dat zij de juiste informatie delen met u als werkgever.

Samenwonen en pensioen

Bij samenwonen wil iemand niet alleen een huis, maar mogelijk ook zijn pensioen delen met zijn partner. Hiervoor moet de partner wel zijn aangemeld bij de pensioenuitvoerder. Bij de meeste pensioenuitvoerders is daarvoor een notarieel samenlevingscontract nodig. Aanmelden is belangrijk, een partner die niet is aangemeld heeft meestal geen recht op nabestaandenpensioen. Het nabestaandenpensioen bestaat uit een bedrag per jaar dat bij het overlijden van de werknemer wordt uitgekeerd aan de achterblijvende partner en eventuele gezamenlijke kinderen.

“Veranderingen in de persoonlijke situatie van de werknemer kunnen grote gevolgen hebben”

Let op: de samenwonende partner heeft recht op het nabestaandenpensioen (ook wel partnerpensioen genoemd) bij overlijden. Samenwoners hebben bij uit elkaar gaan alleen recht op het partnerpensioen als daar afspraken over zijn gemaakt in het samenlevingscontract. Gehuwde partners kunnen bij een scheiding wel recht hebben op het nabestaandenpensioen.

Scheiden en pensioen

Als gehuwde partners of partners met een geregistreerd partnerschap uit elkaar gaan, moeten er goede afspraken worden gemaakt over het pensioen. Wat er tijdens de relatie aan pensioen is opgebouwd, is volgens de wet namelijk in principe voor de helft van de ex-partner. De werknemer en zijn partner kunnen hier samen andere afspraken over maken. Bijvoorbeeld om het opgebouwde pensioen volgens eigen afspraken te verdelen, of om af te zien van elkaars pensioen. Ook is conversie mogelijk, waarbij het nabestaandenpensioen wordt omgezet in ouderdomspensioen. Nadeel is dat als de werknemer overlijdt, er geen uitkering van nabestaandenpensioen is voor de ex-partner. Daar staat tegenover dat het bij conversie omgezette ouderdomspensioen niet vervalt als de werknemer overlijdt.

Leg afspraken op tijd vast

Het is belangrijk dat uw werknemer de gemaakte afspraken ook deelt met u als werkgever en met ons, de pensioenuitvoerder. Die kan het opgebouwde pensioen dan op de juiste manier uitbetalen. Hiervoor is het formulier ‘Mededeling van scheiding in verband met verdeling van het ouderdomspensioen’. Dat is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Uw  werknemer moet het formulier binnen twee jaar na de scheidingdatum opsuren aan de pensioenuitvoerder. Die betaalt het ouderdomspensioen dat is bestemd voor de ex-partner dan aan hem of haar uit. Ontvangt de pensioenuitvoerder het formulier na twee jaar dan is er geen verplichting om het pensioen rechtstreeks uit te keren aan de ex-partner van de werknemer. 

Zorg dat de werknemer in actie komt

Het niet doorgeven van wijzigingen heeft mogelijk vervelende gevolgen voor de werknemer en zijn partner. Wijs werknemers daarom op het belang van het doorgeven ervan. Bijvoorbeeld op de intranet pagina van uw organisatie. Ook helpt het als leidinggevenden op de hoogte zijn van de regels rond pensioen. Zij kunnen werknemers informeren over het doorgeven van veranderingen in de persoonlijke situatie.

Wat geeft mijn werknemer door?

Samenwonen

Uit elkaar gaan

Baanwissel

Heeft u vragen over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Mail uw vraag