Met het pensioen in zicht

Tools geven werknemer tijdig inzicht in inkomen voor later

Tien jaar voor de pensioendatum. Op dat moment verdiepen de meeste werknemers zich voor het eerst in hun pensioen. Vaak worden ze dan overweldigd door alle keuzemogelijkheden. Hoe ondersteun je hen daarbij als werkgever?

De Pensioen Hulp en Pensioen Coach van Nationale-Nederlanden bieden werknemers overzicht en inzicht in hun inkomen voor later. Steeds meer pensioenregelingen bieden de werknemer mogelijkheden om het pensioen af te stemmen op zijn eigen wensen. Bijvoorbeeld om het pensioen eerder of later te laten ingaan. Werknemers weten vaak niet wat er in het laatste jaren voor hun pensioen geregeld kan en moet worden. Ze bekijken wel het Uniform Pensioenoverzicht (UPO), of googlen op pensioentermen, maar doen uiteindelijk niets. Zelfs als de werkgever hen informeert over de mogelijkheden van de regeling, komt het merendeel van de mensen niet in actie. Dat blijkt uit diverse onderzoeken die Nationale-Nederlanden liet uitvoeren naar het pensioenbewustzijn van werknemers. 

Diverse pensioenpotjes

Vooral het gebrek aan overzicht en inzicht weerhouden werknemers ervan in actie te komen. Het overzicht ontbreekt over de verschillende pensioenpotjes, opgebouwd bij diverse werkgevers. Ieder potje met eigen kenmerken en voorwaarden. Ook weet een werknemer vaak  niet welke keuzes hij kan maken of wat hier de consequenties van zijn. We bieden daarom hulpmiddelen die de werknemer inzicht geven in de mogelijkheden. De Pensioen Hulp en de Pensioen Coach helpen bij het maken van  keuzes.

Inzicht in opgebouwd pensioen met Pensioen Hulp

De Pensioen Hulp is een online service. Wie zich aanmeldt, ontvangt een aantal keer per jaar een e-mail met persoonlijke en relevante pensioeninformatie in de aanloop naar het pensioen. De informatie is opgesteld op basis van de persoonlijke situatie en het geboortejaar en helpt duidelijk te maken welk pensioen is opgebouwd en eventuele hiaten daarin. Vervolgens ontvangen werknemers in de jaren voorafgaand aan hun pensioen informatie over keuzes rond hun pensioen. Het pensioen kan vaak eerder of later ingaan. De werknemer krijgt ook informatie over de invloed van levensgebeurtenissen – zoals scheiden – op het pensioen. Ook wijzen we werknemers met een beschikbare premieregeling op de mogelijkheid om te shoppen met het opgebouwde pensioen. Ze hebben de vrijheid het opgebouwde pensioen onder te brengen bij de beste aanbieder. 

Nationale-Nederlanden wil het pensioenbewustzijn van Nederlanders verhogen, daarom is de Pensioen Hulp gratis en vrijblijvend voor iedereen. De gegevens van werknemers worden niet commercieel gebruikt.

Naar de Pensioen Hulp

Pensioen Coach geeft uitleg over te nemen stappen

Nadert de pensioendatum, en gaat een werknemer zijn pensioenpot gebruiken om pensioen(uitkeringen) te kopen? Dan staat de Pensioen Coach voor de werknemer klaar. De werknemer krijgt uitleg over de te nemen stappen en inzicht in de keuzes voor het pensioen. Bijvoorbeeld over de voor- en nadelen van een variabel pensioen. Bij behoefte aan advies verwijzen we door naar financieel adviseur. Die kan adviseren welke oplossing het beste aansluit bij de persoonlijke situatie van de werknemer. Bijvoorbeeld op basis van zijn risicobereidheid, en de vraag of eventuele andere vermogensbestanddelen deel uitmaken van het inkomen voor later. Belangrijk is dat de werknemer kiest voor het pensioen dat het best bij hem of haar past.