2017: Het verkiezingsjaar

Ieder zijn eigen pensioenpot of toch één grote collectieve pot voor met z’n allen? AOW eerder, later, hoger of in deeltijd? Nog even en we kunnen weer kiezen! Ook dit keer staat pensioen op het verkiezingsprogramma van de meeste politi​​​​​​​eke partijen. 

Welke onderwerpen bespreken ze en wat willen ze? Lijkt het op elkaar of zijn de verschillen groot? 

Alle partijen willen invloed uitoefenen op het toekomstige pensioenstelsel. Om u een beetje op weg te helpen in de wirwar van meningen, hebben wij ze eens op een andere manier voor u op een rij gezet.

Pensioenstelsel

Collectief/sectoraal (huidige sy​​​​​​​steem)

​​​​​​​Individueel
​​​​​​​Standpunten PVV bij ons niet bekend

​​​​​​​Volledig hervormen pensioenstelsel

Beperkt (of niet) hervormen pensioenstelsel

​​​​​​​SGP

​​​​​​​Keuzevrijheid moet het uitgangspunt zijn van het pensioenstelsel, ​​​​​​​maar met behoud van goede collectieve elementen uit het huidige stelsel. In het nieuwe pensioenstelsel moet iedereen een persoonlijke pensioenpot krijgen.

​​​​​​​​​​​​​​PVV

​​​​​​​Standpunt onbekend.

​​​​​​​ChristenUnie

​​​​​​​Iedereen een persoonlijk pensioenpotje en de verplichte deelname en collectieve risicodeling behouden.

CDA

Behoud solidariteit is een kernwaarde. Er moet een verplichting zijn voor werknemers om mee te doen met de pensioenregeling die de werkgever hen aanbiedt.

​​​​​​​GroenLinks

​​​​​​​Deelnemers moeten individueel sparen en collectief beleggen. Solidariteit tussen verschillende groepen wordt gegarandeerd door delen van ​​​​​​​beleggingsrisico’s en lang leven.

​​​​​​​D66

Keuze eigen pensioenuitvoerder. Gespaarde vermogen per deelnemer vastleggen individueel pensioen.​​​​​​​

​​​​​​​VVD

​​​​​​​Afschaffen verplichte deelname bij bedrijfstak­pensioenfondsen, werknemers kunnen zelf hun pensioenuitvoerder bepalen. Later of in deeltijd met pensioen gaan moet ook bij aanvullend pensioen mogelijk zijn. ​​​​​​​Eigen pensioenpotjes met overzicht van ingelegde pensioenpremies en opgebouwd vermogen, met wel collectief beheer.

​​​​​​​SP

​​​​​​​Het percentage waartegen pensioenpremies kunnen worden afgetrokken wordt gemaximeerd.

PvdA

Behoud collectiviteit: a​​​​​​​lle mensen met werk sparen mee, we beleggen samen en delen de risico’s samen.

​​​​​​​Partij voor de Dieren

​​​​​​​​​​​​​​Werknemers krijgen meer vrijheid en flexibiliteit om keuzes te maken in hun eigen pensioenopbouw.

​​​​​​​50PLUS

​​​​​​​​​​​​​​Behoud huidige aard van het pensioenstelsel: solidariteit, collectiviteit en verplichtstelling.

AOW

AOW leeftijd verhogen met levensverwachting (situatie nu)

AOW terug naar 65
​​​​​​​Standpunten PvdD bij ons niet bekend

Me​​​​​​​er keuze­mogelijkheden

Geen keuze­mogelijkheden (situatie nu)

​​​​​​​SGP

​​​​​​​​​​​​​​Ieder jaar kijken hoe de koopkracht van ouderen met een laag inkomen zich ontwikkelt en indien nodig bijspringen om te voorkomen dat mensen onaanvaardbaar veel moeten inleveren.

​​​​​​​PVV

​​​​​​​​​​​​​​AOW leeftijd terug naar 65.

​​​​​​​ChristenUnie

​​​​​​​​​​​​​​Fiscaliseren AOW.

CDA

​​​​​​​​​​​​​​Langer doorwerken door ouderen is belangrijk en goed voor de kennisoverdracht naar jongeren.

​​​​​​​GroenLinks

​​​​​​​AOW uitkering voor iedereen omhoog.

​​​​​​​D66

AOW wordt gekoppeld aan levensverwachting. Introductie flexibele AOW leeftijd.

​​​​​​​VVD

​​​​​​​​​​​​​​Mogelijk maken dat men zelf kan beslissen om de AOW-uitkering op een latere leeftijd te laten beginnen, al dan niet in deeltijd.

​​​​​​​SP

​​​​​​​AOW bedrag omhoog. ​​​​​​​Flexibilisering van de AOW-leeftijd, waardoor mensen vanaf 65 jaar kunnen stoppen met werken.

PvdA

​​​​​​​​​​​​​​Flexibele AOW vanaf leeftijd 65 jaar.

​​​​​​​Partij van de Dieren

​​​​​​​​​​​​​​Standpunt onbekend.

​​​​​​​50PLUS

​​​​​​​AOW bedrag omhoog. ​​​​​​​AOW leeftijd terug naar 65.

Pensioenopbouw
(werkgeverpensioen)

Werknemers kunnen minder fiscaal aantrekkelijk sparen voor hun pensioen

Geen wijziging in het bedrag dat werknemers fiscaal aantrekkelijk kunnen sparen voor hun pensioen​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​Standpunten PVV, CU, 50+, PvdD en SGP bij ons niet bekend

Fiscale maatregel voor iedereen gelijk

Fiscale maatregel harder gericht op hogere inkomens

​​​​​​​SGP

​​​​​​​​​​​​​​Standpunt onbekend.

​​​​​​​PVV

​​​​​​​​​​​​​​Standpunt onbekend.

​​​​​​​​​​​​​​ChristenUnie

​​​​​​​​​​​​​​Standpunt onbekend.

CDA

Substantiële compensatie voor de hogere lasten, extra kosten voor zorg en wonen en niet-indexeren of korten van pensioen voor ouderen. ​​​​​​​Onder voorwaarden mogelijk om bij uitkering van het pensioen te kiezen in uitgaven voor pensioen, het eigen huis of uitgaven voor pensioen en zorg.​​​​​​​

​​​​​​​GroenLinks

​​​​​​​​​​​​​​Hogere inkomens hebben minder fiscaal voordeel bij pensioensparen dan lagere inkomens.

​​​​​​​D66

​​​​​​​​​​​​​​Keuzevrijheid in opbouwpercentage. Dus zelf weten hoeveel van je salaris je wilt inleggen voor pensioen (binnen marges).

​​​​​​​VVD

Keuzevrijheid in opbouwpercentage; Keuze in hoeveelheid salaris inleg voor pensioen (binnen marges). Belasting­verlaging voor ouderen. Mogelijkheid deel van pensioen bij pensionering in één keer op te nemen. Pensioenpremie als vast percentage koppelen aan salaris.

​​​​​​​SP

​​​​​​​​​​​​​​Maximeren percentage waartegen pensioenpremies kunnen worden afgetrokken.

PvdA

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​De solidariteit in een pensioenregeling wordt beperkt tot een 2x modaal inkomen (ongeveer 73.000 euro).

​​​​​​​Partij voor de Dieren

​​​​​​​​​​​​​​Standpunt onbekend.

​​​​​​​50PLUS

​​​​​​​Standpunt onbekend.