Nieuwe voordelen van een variabel pensioen

Toekomst in eigen hand

De nieuwe premieregeling
wetgeving betekent dat een variabel pensioen nieuwe voordelen heeft. Met variabel Actief Pensioen biedt Nationale‑Nederlanden medewerkers een volwaardig alternatief voor een vast pensioen.

Met een vast pensioen bedoelen we dat een werknemer een pensioen aankoopt en hierna een vast bedrag per maand ontvangt. Bij een variabel pensioen is het pensioenbedrag ieder jaar anders (afhankelijk van onder andere beleggingsrendement).

Nieuwe wetgeving, nieuwe mogelijkheden

Per 1 september 2016 is de Wet verbeterde premieregeling van kracht. Door deze wet kunnen deelnemers op de pensioendatum kiezen voor een variabel pensioen (het zogenoemde 'doorbeleggen'). Wat betekent dit? Hiermee zetten deelnemers niet meer verplicht het hele pensioenkapitaal in één keer, op één moment, om in een vaste pensioenuitkering. Met een variabel pensioen gebruikt een deelnemer niet in één keer zijn volledige opgebouwde bedrag om een pensioen aan te kopen, maar blijft (of gaat) hij of zij hiermee beleggen. De hoogte van het pensioen hangt nu niet meer af van de marktomstandigheden op één moment.

Een balans tussen rendement en zekerheid

Met haar variabel pensioen introduceert Nationale‑Nederlanden een pakket dat de voordelen van beleggen combineert met zekerheden. Door het pensioenkapitaal (deels) te blijven beleggen, krijgen deelnemers de mogelijkheid op een hoger pensioen, terwijl een aantal van zekerheden van een vast pensioen blijven bestaan. Variabel Actief Pensioen garandeert partnerpensioen nadat het is ingegaan. Deelnemers zijn ook verzekerd tegen stijgende levensverwachting. Dit betekent dat de hoogte van het pensioen niet verandert als gevolg van wijzigingen in de gemiddelde levensverwachting. Als de levensverwachting stijgt wordt het pensioen niet lager. Vanaf leeftijd 85 jaar zijn er helemaal geen risico's meer en staat het pensioen vast.

Meer informatie over Actief Pensioen 

Nationale-Nederlanden helpt uw medewerkers met het samenstellen van een pensioen dat bij hen past

De Pensioen Hulp is een online dienstverlening die medewerkers helpt bij het maken van keuzes over hun pensioen. Vanaf tien jaar voordat het pensioen start, kunnen medewerkers gebruik maken van deze tool. Na inschrijving op de website krijgen zij een aantal keer per jaar persoonlijke pensioeninformatie toegestuurd. De informatie is opgesteld op basis van de persoonlijke situatie en het geboortejaar. De Pensioen Hulp is gratis en vrijblijvend voor iedereen.

De Pensioen Coach (een medewerker van Nationale‑Nederlanden) begeleidt mensen die op hun pensioendatum een pensioen moeten aankopen. Dit kunnen zowel deelnemers aan een Nationale‑Nederlanden pensioenregeling zijn, als deelnemers aan een beschikbare-premieregeling elders. Tijdens het laatste jaar voor hun pensioen toont de Pensioen Coach waar zij informatie kunnen vinden en het maakt de verschillende keuzes inzichtelijk. De Pensioen Coach geeft geen advies, hiervoor verwijzen wij naar de pensioenadviseur.

Meer informatie over Pensioen Hulp