De toekomst van pensioenen

Het blijft een spannend en actueel onderwerp

De verkiezingen voor de Tweede Kamer staan voor de deur. In de verkiezingsprogramma’s zien we dat pensioen een belangrijk thema is in de strijd om de kiezer. De diverse politieke partijen spreken zich verschillend uit over het thema pensioen. Ik zie die diversiteit in standpunten enerzijds als winst: het pensioendebat leeft in Nederland. Anderzijds maken die verschillende standpunten het ook lastiger om tot een breed draagvlak te komen en dus tot daadkracht om het stelsel daadwerkelijk te veranderen. Elders in dit online magazine vindt u in een overzicht de standpunten van de verschillende politieke partijen over pensioen.

Uitgangspunt is een betaalbaar en houdbaar pensioenstelsel dat beter aansluit op de arbeidsmarkt. De vraag luidt, hoe realiseren we dit? Nationale‑Nederlanden is voorstander van het aanpassen van het pensioenstelsel om zo beter in te kunnen spelen op de maatschappelijke ontwikkelingen en veranderende behoeften van werkgevers en individuen. De drie traditionele pijlers (AOW, pensioen, individuele voorzieningen) krijgen een andere functie; zo worden individuele aanvullingen steeds belangrijker. Mensen krijgen steeds meer eigen verantwoordelijkheid. Inkomen voor later zit niet langer opgesloten in alleen pensioen, maar ook in een huis of een spaar- en beleggingsrekening. Binnen de collectieve markt, de tweede pijler, zien we de populariteit van Defined Contribution (beschikbare premie) toenemen. Nieuwe pensioenentiteiten zoals APF doen hun intrede en digitale mogelijkheden nemen in rap tempo toe.

Pensioen is in beweging en dat zal de komende jaren niet anders zijn. Dat betekent dat we als pensioenuitvoerder hier goed naar kijken en er op inspelen. Uitgangspunt daarbij blijft dat we een uitstekende klantervaring willen bieden op basis van een compleet en concurrerend aanbod van relevante pensioenoplossingen, persoonlijke dienstverlening en een hechte relatie met onze klanten. Bij het dynamische pensioenlandschap past ook onze nieuw vormgegeven  Pensioenpijler. In de nieuwe opzet staan overzicht en actualiteit centraal. U weet zo wat er speelt op het gebied van pensioenen. Interviews met pensioenadviseurs en best practice cases bieden inspiratie. Daarnaast vertellen wij ook graag meer over onze dienstverlening. In deze update leest u bijvoorbeeld meer over variabel Actief Pensioen, onze oplossing voor doorbeleggen. 

Wat de uitkomsten van de verkiezingen ook zijn, we anticiperen nu alvast zoveel mogelijk op  veranderingen. Met deze Pensioenpijler hopen wij dit samen met u zo goed mogelijk te doen. We wensen u veel leesplezier. En… vergeet niet te stemmen op woensdag 15 maart!

Arthur van der Wal

Directeur Pensioen Nationale‑Nederlanden

Wat vindt u van deze Pensioenpijler? Geef hier uw mening. 

Wat vond u van deze uitgave?