Pensioen
bepaal je samen

Uit de praktijk: Tideway Offshore Solutions

Er is de afgelopen tijd veel aandacht voor pensioenen. De AOW-leeftijd stijgt elk jaar en de rente gaat omlaag. Medewerkers lezen hierover in de media en hebben behoefte aan duidelijke informatie. Hoe pak je dat als werkgever aan? Wim de Busser, HR‑manager bij DEME en verantwoordelijk voor de pensioentransformatie bij het middelgroot maritiem constructiebedrijf Tideway, vertelt.

Tideway is onderdeel van de DEME-group. Het bedrijf is gespecialiseerd in het uitvoeren van off-shore constructieprojecten waar je met land-based equipment of schepen niet bij kan. Denk bijvoorbeeld aan het fixeren van leidingen bij windmolenparken op zee of het plaatsen van kabels op zee. “Onze mensen zijn hoogopgeleid met veelal een technische specialisatie. Binnen teams vind je vaak veel verschillende nationaliteiten, waarbij de gemiddelde leeftijd van de medewerkers onder de veertig ligt. Voor veel medewerkers is pensioen dus iets wat nog ver in de toekomst ligt”.

Betrek werknemers

Tideway bestaat nu 25 jaar. “Vergeleken met andere bedrijven in de natte waterbouwbranche, zijn wij relatief jong. Misschien zijn we daarom minder bang om medewerkers te betrekken bij managementkeuzes ”, zegt Wim. “Ook bij het bepalen van een geschikt pensioen voelde het logisch om de medewerkers al meteen bij het onderzoeksproces te betrekken. Het pensioenbeleid dat wij doorvoeren bepaalt immers ook de toekomst van onze medewerkers.”

“We betrokken onze medewerkers vanaf het eerste moment, hiermee creëerden we vertrouwen”

Betrek alle generaties

“Doordat we vanaf het begin transparant waren, ontstond er vertrouwen. We hebben een werkgroep opgezet, met medewerkers van verschillende generaties en verschillende departementen van het bedrijf. Dit bleek een goede manier om weerstand weg te nemen bij de oudere medewerkers die al veel verandering hebben gezien in hun pensioenregeling.  De werkgroep opperde om over te stappen van een middelloonregeling naar een beschikbare premieregeling. Hiermee krijgen onze medewerkers een groter deel van hun toekomst in eigen handen: medewerkers moeten zelf een actieve rol in hun pensioenregeling nemen. Dit blijkt met name belangrijk voor de jongere generaties, die er meer behoefte aan hebben om zelf hun toekomst in te vullen.”

Eigen verantwoordelijkheid

De volgende stap was het bekendmaken van de nieuwe pensioenregeling. Erg belangrijk, helemaal nu de eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers vergroot was. “We hebben medewerkers van veel verschillende nationaliteiten, en medewerkers die in de offshore werken. Dat maakt het een uitdaging om onze mensen te bereiken, en te mobiliseren. We hebben verschillende communicatiekanalen ingezet, zoals brieven en toegankelijke online informatie. Erg nuttig waren de informatiesessies, die we met de pensioenexperts van Nationale‑Nederlanden organiseerden. Zowel de Nederlandse als Engelse presentaties werden goed bezocht en de medewerkers waren heel betrokken. Voor de offshore medewerkers organiseerden we extra bijeenkomsten.”

Wim is trots op de mate waarin medewerkers van alle niveaus en departementen betrokken zijn bij de nieuwe pensioenregeling. “Ik verwacht nog wel vragen vanuit medewerkers, maar dat zie ik als iets positiefs, een teken van betrokkenheid. De toekomst van pensioen is iets waar we samen aan bouwen.”

Mail uw vraag