Colofon

Pensioenpijler is een uitgave van Nationale‑Nederlanden. Overname van artikelen of delen daaruit is niet toegestaan zonder toestemming van de redactie. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.


Redactieadres
DP 1.08.011, Weena 505, 3013 AL Rotterdam, e-mail:​ communicatie.pensioen@nn.nl

Eindredactie
Sabine Hamelink

Redactie
Schuttelaar & Partners

Digital Magazine powered by H5mag


Disclaimer

Wat vond u van deze uitgave?

Geef uw mening

Wat vond u van deze uitgave?

Disclaimer

Nationale‑Nederlanden streeft ernaar dat alle informatie in dit online magazine correct is. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen, kunnen echter voorkomen. Nationale‑Nederlanden aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden in dit magazine en verstrekte informatie, dan wel als gevolg van onjuiste informatie van derden waarnaar in deze website verwezen wordt. Nationale‑Nederlanden sluit eveneens aansprakelijkheid uit voor de inhoud en werking van andere websites op het internet waartoe de gebruiker toegang verkrijgt door middel van een doorverwijzing of hyperlink in dit magazine.​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​
Nationale‑Nederlanden biedt geen garantie tegen het foutloos en ononderbroken functioneren van dit magazine. Evenmin staat zij ervoor in dat dit magazine te allen tijde vrij is van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

​​Dit online magazine is ontwikkeld door of in opdracht van Nationale‑Nederlanden en zijn eigendom van of in licentie van Nationale‑Nederlanden. Dit magazine en de in dit magazine afgebeelde gegevens, daaronder begrepen teksten, foto's, grafisch materiaal, llogo's, woord- en beeldmerken, worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot dit magazine.