Klanttevredenheids­onderzoek

Wij hechten veel waarde aan uw mening. Daarom vroegen wij u eind november 2016 deel te nemen aan ons jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau GfK. Wij willen u hartelijk danken voor het delen van uw ervaringen.

Uw feedback helpt ons

Met uw feedback en die van  436 respondenten kregen wij een goed beeld van hoe u onze ​​​​​​​medewerkers, administratieve performance, uw accountmanager, prijs en product en de ondersteuning en samenwerking ervaart. Dit helpt ons onze dienstverlening te verbeteren en daarin de juiste prioriteiten aan te brengen.

Hieronder vindt u op hoofdlijnen een aantal resultaten:

  • Uw overall tevredenheid in 2016 is licht gestegen.

  • Wij hebben in 2016 veel  tijd gestoken in de verbetering van onze performance voor pensioenen die we niet meer actief verkopen. Dit zien we terug in de tevredenheidscijfers.

  • U bent het meest kritisch over onze administratie (vooral de doorlooptijden).

  • De tevredenheid over onze medewerkers is het grootst.

Wat gaan wij met uw feedback doen?

Mede op basis van uw feedback, bepalen wij nu hoe wij onze dienstverlening en processen kunnen optimaliseren. Deze keuzes maken wij zorgvuldig en weloverwogen met u als klant, en uw pensioen adviseur. Graag informeren wij u op een later moment wat de prioriteiten zijn en wat dit voor u betekent.